Montaj Nasıl Yapılır

Montaj Nasıl Yapılır

1.1. Eski Doğramaları Çıkartma

Önce kanatlar menteşelerinden çıkartılır. Daha sonra sırasıyla sabit kısımların, cam

macunları ve cam çivileri sökülür. Bu sırada bir kişinin camı dıştan içe doğru hafif bastırarak

tutması gerekir. İki kişi ile cam, içten dışa hafif iterek doğramadan çıkartılır. (Kullanılmış

camın gevrekliği ve kırılma riskinin çok olduğunu unutmamak gerekir.) Cam, dik konuma

yakın çapraz şekilde içeri alınır.Sağlam çıkartılamayan camlar, parçaları içeri düşecek

şekilde, dıştan, içeriye doğru kırılarak sökülür.

Doğrama içi ve dışı sıvalı ise kanatlar çıkartıldıktan sonra önce orta kayıtlar, sonra

kasalar testere ile kesilerek yerlerinden sökülür. Bu şekilde yapılırsa sıva daha az tahrip olur.

Doğramanın içi ve dışı çıtalı veya dışı sıvalı içi pervazlı ise, kanatlar çıkarılır, çıta ve

pervazlar söküldükten sonra doğrama içeriye doğru komple çekilerek yerinden çıkartılır.

1.2.Tamirat Yapma

Eski doğramalar çıkartıldıktan sonra, bozulan yüzeyin sıva ve denizlik tamiratı

yapılmalıdır. Sıva ve denizlik PVC doğramanın montajına uygun biçimde yapılmalıdır. Kör

kasalı montaj yapılacaksa kör kasa ölçüsü alınıp önce kör kasanın montajı yapılıp daha sonra

gerekli sıva ve denizlik işleri yapılmalıdır.
 
 
Pvc Pencere ve Kapı Montaj Yerlerinin Hazırlanması
 

Eski doğramaları çıkartmak için

gerekli araçlarınızı hazırlayınız.

�� İş elbisenizi giyiniz ve çalışma

ortamının güvenlik tedbirlerini alınız.

�� Önce pencere veya kapı kanatlarını

menteşelerinden çıkartınız.

�� Pencere ve varsa kapılardaki sabit

bölmelerin cam macunlarını ve cam

çivilerini sökünüz.

�� Komple (tek parça halinde) çıkabilecek

kasaların çıta ve pervazlarını çıkartıp

kasayı yerinden sökünüz.

�� Tek parça halinde çıkartılması

mümkün olmayan kasalarda önce orta

kayıtları, sonrada kasayı keserek

yerinden sökünüz.
 

2. PVC PENCERE MONTAJII YAPMA

2.1. Pencere Kasasını Şakülünde Yerine Alıştırma

Montaj yeri hazırlanmış pencere kasaları, yerine sabitlenmeden önce, varsa hataları

görmek için yerine yerleştirilerek provası yapılmalıdır. Prova sırasında varsa hataları görüp

gerekli düzeltmeler yapılır. Hata yoksa şakül yardımı ile pencere kasası montaj konumuna

getirilir.

2.2. Kasayı Sabitleme

Montaj konumundaki pencere kasası, yerine montaj şekline göre sabitlenir. Dübelli

montaj, özel vidalı montaj, kenet lamalı montaj ve körkasalı montajdan hangisi

uygulanacaksa sabitleme; uygun araçlarla yapılmalıdır.

2.3. Kasa Kenarı Boşluklarını Doldurma

Sabitlenen kasaların yerinden oynamaması için kasa ile duvar arasındaki boşluklar

çimento harcı veya günümüzde köpük olarak ifade edilen kimyasallar ile doldurularak iyice

sağlamlaştırılmalıdır. Alçı ve alçı ürünleri kullanılmamalıdır. Özellikle dış cephede kesinlikle

alçı kullanılmamalıdır.

2.4. Pervazları Takma

Günümüzde doğrama işlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini söylemiştik.

Bunlardan biri de bu konuda karşımıza çıkmaktadır. Çünkü plastik doğramalarda pervazlar

kasalara önceden monte edilmektedir. Çok nadiren işin özelliğine göre yani imkansızlıklar

dâhilinde pervazlar yerinde ayrıca monte edilmektedir. Yalnız bu gibi durumlar gerçekten de

çok nadiren karşımıza çıkar.

Kanatlar imalathanede üretildikten sonra üzerlerine pervazlar monte edilir. Böylece

kanatları takarken pervazları da takmış oluruz.

2.5. Kanatları Takma

İyice sağlamlaştırılan kasaya artık rahatlıkla kanatlarımızı takabiliriz. Kanatları

menteşelere yerleştirip menteşe çivisini yuvasına geçirerek kanatları kasaya monte etmiş

oluruz. Artık kanadın açılıp kapanmasını deneyerek kontrol edebiliriz. Açılıp kapanmada

problem varsa sebebi bulunup kanadın rahat çalışması sağlanmalıdır.
 
 
 
 
PVC Pencere Montajının Yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PVC KAPI MONTAJINI YAPMA

3.1. Kapı Kasasını Şakülünde Yerine Alıştırma

Montaj yeri hazırlanmış kapı kasaları, yerine sabitlenmeden önce, varsa hataları

görmek için yerine yerleştirilerek provası yapılmalıdır. Prova sırasında varsa hataları görüp

gerekli düzeltmeler yapılır. Hata yoksa şakül yardımı ile kapı kasası montaj konumuna

getirilir.

3.2. Kasayı Sabitleme

Montaj konumundaki kapı kasası, yerine montaj şekline göre sabitlenir. Dübelli

montaj, özel vidalı montaj, kenet lamalı montaj ve körkasalı montajdan hangisi uygulanacaksa

sabitleme; uygun araçlarla yapılmalıdır.

3.3. Kasa Kenarı Boşluklarını Doldurma

Sabitlenen kasaların yerinden oynamaması için kasa ile duvar arasındaki boşluklar

çimento harcı veya günümüzde köpük olarak ifade edilen kimyasallar ile doldurularak iyice

sağlamlaştırılmalıdır. Alçı ve alçı ürünleri kullanılmamalıdır. Özellikle dış cephede

kesinlikle alçı kullanılmamalıdır.
 

3.4. Pervazları Takma

Günümüzde doğrama işlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini söylemiştik.

Bunlardan biri de bu konuda karşımıza çıkmaktadır. Çünkü plastik doğramalarda pervazlar

kasalara önceden monte edilmektedir. Çok nadiren işin özelliğine göre yani imkansızlıklar

dâhilinde pervazlar yerinde ayrıca monte edilmektedir. Yalnız bu gibi durumlar gerçekten de

çok nadiren karşımıza çıkar.

Kanatlar imalathanede üretildikten sonra üzerlerine pervazlar monte edilir. Böylece

kanatları takarken pervazları da takmış oluruz.

4.5. Kanatları Takma

İyice sağlamlaştırılan kasaya artık rahatlıkla kanatlarımızı takabiliriz. Kanatları

menteşelere yerleştirip menteşe çivisini yuvasına geçirerek kanatları kasaya monte etmiş

oluruz. Artık kanadın açılıp kapanmasını deneyerek kontrol edebiliriz. Açılıp kapanmada

problem varsa sebebi bulunup kanadın rahat çalışması sağlanmalıdır.